Vill du bli medlem?

Alla personer som är helt och fullt emot afrofobi och för afrosvenskars ovillkorliga likaberättigande i alla delar av samhället, och som accepterar vår förenings stadgar, är välkomna att bli medlemmar i Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa.

 

Medlemsavgiften är 50 kr om året. Du anmäler ditt intresse av att bli medlem genom fylla i formuläret med ditt namn och och kontaktuppgifter. 

 

En förutsättning för att du ska kunna bli medlem är att du godkänner att vi hanterar dina personuppgifter.

 

Så här hanterar vi dina personuppgifter:


När du blir medlem i AFR behöver vi vissa uppgifter till vårt medlemsregister. De uppgifter som vi sparar är förnamn, efternamn, epostadress och bostadsort.

 

Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet.

 

Vi spar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga till exempel för ekonomiskt stöd till föreningen.

 

Vi arkiverar också vissa personuppgifter i annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

 

"Annan dokumentation" kan till exempel vara fotografier från AFRs evenemang och möten.

 

Vi kan komma att dela dina uppgifter med myndigheter, stiftelser och liknande men endast om detta krävs i samband med redovisning av föreningens medlemsregister.

Personuppgiftsansvarig är föreningens styrelse, som du kan kontakta här. 

Du kan läsa mer om dina rättigheter enligt GDPR här.

2020 Afrosvenskaras Forum för Rättvisa

  • https://www.facebook.com/afrosvenskarnasforum/
  • https://www.instagram.com/afrosvenska_forum_for_rattvisa/