Om AFR

Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa (AFR), har som målsättning att bli en ledande nationell och internationell aktör som med kompetens och trovärdighet driver frågor som berör arbete mot rasism, diskriminering och mer specifikt afrofobi.

 

Målsättning

Kärnområden

AFR:s kärnområden är:

 

Påverkans- och opinionsarbete
 

Kunskapsinhämtning 
 

Kunskapsförmedling, forskning och spridning av kunskap
 

Bildandet av nätverk och partnerskap för att ena och mobilisera kring antirasism, islamofobi, antisemitism, hbtq-frågor, antiziganism och afrofobi
 

Samverkan inom EU och internationellt kring mänskliga rättigheter och asylfrågor

 

2020 Afrosvenskaras Forum för Rättvisa

  • https://www.facebook.com/afrosvenskarnasforum/
  • https://www.instagram.com/afrosvenska_forum_for_rattvisa/