PROJEKT OCH KAMPANI

1

Hatbrottsofferprojektet

Hatbrottsofferprojektet syftar till att stödja afrosvenskar som har blivit utsatta för hatbrott. Inom ramen för projektet sker ett antal utbildningar för de som är stödpersoner och en referensgrupp med specifik och relevant kompetens har skapats för ändamålet.

 

Projektet är ett verktyg för att afrosvenskar ska kunna känna sig trygga under hela processen om de har blivit utsatta för ett hatbrott. AFR kommer att genomföra lämpliga aktiviteter inom ramen för budgeten för att uppmärksamma detta projekt.

 

Bli involverad

Vi ska publicera frivilligmöjligheter här när de blir tillgängliga.

2

Kampanjen Stop Afrophobia

Stop Afrophobia är en kampanj som startades direkt efter en afrofobisk misshandel och mordförsök på en pappa som var ute och gick med sin 1½-årige son i Malmö.

 

Kampanjens syfte är att höja medvetheten om afrofobins olika uttrycksformer och även att lyfta goda exempel på arbete med att motarbeta och förebygga afrofobi.

 

3

9 oktober - Dagen till minne av avskaffandet av den transatlantiska slavhandeln i Sverige

Sedan 2013 har AFR samarbetat med Malmö stad, ABF och andra för att årligen uppmärksamma 9 oktober - minnesdagen för avskaffandet av Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln.

Den 9 oktober 1847 frigavs den sista slaven i svensk ägo på ön Saint-Barthélemy, dåvarande svensk koloni. Sverige var då ett av de sista länderna i Europa som avskaffade slaveriet. Det går en röd tråd från förslavandet av afrikaner till dagens diskriminering av svarta personer. Nutida rasism har ursprung i de idéer som växte fram under slaveriets dagar. Således påverkar historien oss än idag.

 

4

Frihetsparaden

Frihetsparaden är en årlig antirasistisk demonstration som sker den 9 Oktober.

 

5

Café Pan-Africa Malmö

Café Pan-Afrika i Malmö startades i januari 2012. Detta är en verksamhet som är en del av Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa.

Syftet med Café Pan-Afrika Malmö är att vara en mötesplats för 
afrosvenskar och andra liksinnade där frågor som rör Afrika och dess diaspora belyses. Det kommer bli diskussioner, filmkvällar, föreläsningar och mycket mer. 

 

2020 Afrosvenskaras Forum för Rättvisa

  • https://www.facebook.com/afrosvenskarnasforum/
  • https://www.instagram.com/afrosvenska_forum_for_rattvisa/